โรงหล่อนครโลหะกิจ
    เราเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการหล่อหลอมเหล็ก ทุกประเภท FC FCD SC เราเชี่ยวชาญ ด้านการหล่อโลหะมากว่า 30 ปี โดยทางบริษัทได้พัฒนาชิ้นงานผลิตภัณฑ์ ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นไม่ว่าจะลงทุนในด้านเครื่องจักร และเพิ่มผู้เชียวชาญที่ศึกษาเฉพาะด้านในวิชาโลหะวิทยา หรือเพิ่มการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียดทุกขึ้นตอนในการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีมากกว่าคู่แข่งขันในตลาด
    ทางบริษัท ตั้งอยู่ เขตสมุทรสมุทรสาคร บนถนนพระราม2 กม.45
    ภายใต้การบริหารงานที่มีระบบ โดยการพัฒนาสู่ระบบ ISO 9001และให้บริการ แก่ลูกค้าประเภทอุตสาหกรรม และหล่อหลอมทุกสเปก ตามที่ต้องการ อีกทั้งในการหล่อเหล็กเรายังตรวจเช็ค ด้วยเครื่อง Spark Optical Emission Spectrometer นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจสินค้า และเชื่อมั่นในคุณภาพ อีกทั้งการบริการที่ส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว และตรงต่อเวลา งานด่วนได้รับภายใน 2 วัน เราเล็งเห็นถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แต่ให้มีต้นทุนต่ำ มอบให้แก่ลูกค้า
 

 

 
 
 
Engine by MAKEWEBEASY